Penzion Žlutice - tipy na výlet

Ubytování na Karlovarsku – dovolená s dětmi, školy v přírodě, firemní akce

KULTURNÍ DĚDICTVÍ – TIPY NA VÝLET

V okolí našeho Penzionu Nad Hradbami se nachází tolik zajímavých míst, že otázku „ Kam na výlet“ si nebudete dlouho pokládat. Ať je Vaším favoritem pěší turistika, jízda autem nebo budete-li chtít podniknout výlet s dětmi na kolech, vždy pro Vás máme řešení.

Pro zajímavost Vám nabízíme několik tipů na výlety krajem živých vod,hrady, zámky, městečka,…

Kostel sv. Petra a Pavla – Navštivte nejstarší stavbu ve Žluticích a jednu z cenných církevních památek v Karlovarském kraji – kostel sv. Petra a Pavla. Jedná se o trojlodní baziliku zaklenutou gotickými křížovými žebrovými klenbami, jejíž stavba byla zahájena už v 1. polovině 14. století. V 17. století byl kostel ještě barokně upravován a v posledních letech prošel nákladnou rekonstrukcí.

Uvnitř kostela můžete obdivovat vzácné barokní varhany z dílny Františka Prokopa Nolli, které jsou kulturní památkou. Kromě nich uvidíte v kostele také krásně umělecky řešené chórové lavice, fragmenty gotických maleb z 15. století, renesanční figurální náhrobníky, hrobku Kokořovců či renesanční kamennou křtitelnici. (zdroj: http://www.zivykraj.cz/cz/objevujte/kostel-sv-petra-a-pavla-ve-zluticich).

 

Karlovarský paraklub – Hledáte způsob jak alespoň na okamžik uniknout ze všednosti běžného života? Určitě zkuste tandemový seskok padákem.

Tento naprosto bezpečný adrenalinový sport je léty prověřenou zábavou, kterou si po celém světě vyzkoušeli malí osmiletí caparti i devadesátileté babičky. Příprava na seskok není nijak náročná a zvládnete ji během školení před samotným tandemovým seskokem. Jde o jediný způsob, jak můžete zažít neopakovatelný pocit volného pádu. Dobu po opuštění letadla, během které se budete k zemi snášet rychlostí přesahující 200 km/h si rozhodně užijete. (zdroj: www.zivykraj.cz/cz/aktivity/karlovarsky-paraklub-letiste-touzim).

 

Bečovská botanická zahrada – Bečovská botanická zahrada o rozloze 9 hektarů je původně jedna z nejvýznamnějších historických sbírkových zahrad v Čechách. Bečovská botanická zahrada pro tento rok připravila pro návštěvníky dvě velké novinky.  Především jsou to výukové programy pro mateřské školky a první ročníky základních škol, se zaměřením na přírodopis a výtvarnou tvorbu.  A dále je to otevření první české bioferraty – skalní stezky, kterou si mohou vyzkoušet jak znalí horolezci, tak i rekreační sportovci a děti. (zdroj: www.zivykraj.cz/cz/aktuality/vyznamny-uspech-becovske-botanicke-zahrady).

 

Stezka sovy Rozárky – Naučná stezka sovy Rozárky je určená především dětem. Začíná na náměstí ve Žluticích a vede kolem kotelny přes kopec na Hradský Dvůr až do Babiččina dvorečku v Kobylé. Na stezce je umístěno 15 malovaných tabulí s místními zajímavostmi a pověstmi (autor Dalibor Nesnídal) a dřevěné sochy. (zdroj: www.zivykraj.cz/cz/objevujte/stezka-sovy-rozarky-zlutice).

Cesta za pověstí – Cesta za pověstí hory Vladař začíná na náměstí ve Žluticích. Cesta vede dál kolem kotelny na biomasu a přes most přes řeku Střelu. Poté minete železniční zastávku Záhořice a od křížku stoupejte po cestě  do chatové osady Záhořice. Odtud stále po červené značce až na vrchol Vladaře. Odtud  cesta pokračuje po úpatí hory a kolem studánky do Vladořic a Kolešova a dále přes Hradský Dvůr zpět do Žlutic.

Na trase je umístěno několik malovaných tabulí s mapou, místními  zajímavostmi a pověstmi (autor Dalibor Nesnídal). Křížky, sochy a studánka byly opraveny z iniciativy Spolku okrašlovacího Vladař. (zdroj: www.zivykraj.cz/cz/objevujte/cesta-za-povesti-vladar)

Pekelné sklepy Žlutice – Pod historickým jádrem města se nalézají podzemní chodby a sklepy, které byly raženy již v dávném středověku a které si oblíbili čerti. Tedy, abychom to uvedli na pravou míru – zalíbení v nich našel především zakladatel Muzea čertů na Úštěku pan Jaroslav Stejný a s vervou se do přípravy „Pekelných sklepů“ vrhl i jeho syn Filip Stejný. (zdroj: http://www.pekelnesklepy.cz/)

Žlutický kancionál – Žlutický kancionál je renesanční ručně psaný zpěvník písní, určený pro křesťanské bohoslužby. Je doplněn nádhernými iluminacemi. (zdroj: www.zlutickykancional.cz/)

Morový sloup – Barokní sloup se sousoším Nejsvětější Trojice byl vytvořen v letech 1701-1704 známým žlutickým sochařem a kameníkem Oswaldem Josefem Wendou v horní polovině svažitého náměstí uprostřed města Žlutice (Luditz). Jedná se o první repliku slavného vídeňského trojičného sloupu Am Graben v Čechách a zároveň o jeden z nejkrásnějších morových sloupů na území republiky. (zdroj: www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/zlutice-sloup-se-sousosim-nejsvetejsi-trojice/)

Karlovy Vary – překrásné lázeňksé město, kam se určitě nezapomeňte zajet podívat.

Bečov nad Teplou – nejcennější historickou a uměleckou památku Bečova je rozsáhlý komplex hradu a zámku. Tvoří působivou ozdobu a dominantu městečka. Hlavním exponátem a magnetem zámku je vzácný relikviář svatého Maura z 12. století, unikátní románská památka evropského významu.
www.becov.cz

 

Klášter Teplá – již v poslední třetině 12. století založil velmož Hroznata poblíž své tvrze Teplá premonstrátský klášter. Nejzajímavějším místem je bezesporu rozsáhlá klášterní knihovna.
www.klastertepla.cz

 

Město Teplá – bylo původně kupeckou osadou, procházela tudy zemská cesta od Chebu, která se dělila do dvou větví – na Plzeň a na Prahu. Tepelská celnice byla jednou z nejvýznamnějších v zemi. Dnešní město Teplá i klášter představují svými dějinami a jedinečnými památkami bohatou a výjimečnou část Karlovarska.
www.tepla.cz

Chýše – jsou neodmyslitelně spjaty s Karlem Čapkem, jenž zde pobýval a je mu věnována výstava v nově rekonstruovaném zámku. V opraveném zámeckém pivovaru je možné se občerstvit místním zrzavým „Prokopem“.
www.chyse.com

 

Manětín – barokní perla severního Plzeňska. Městečko je zajímavé velkým množstvím památek s období baroka a pochopitelně zámkem, který je veřejnosti přístupný, stejně jako zámecký park.
www.zamek-manetin.cz

 

Žlutice – největšího rozmachu dosáhlo město v období renesance po roce 1515. V této době vzniklo ve Žluticích jedno z nejkrásnějších děl iluminátorského umění 16. století. Žlutický kancionál, jehož faksimile je uložena v městském muzeu.
www.zlutice.cz

 

Úterý – překrásné historické městečko s celou řadou cenných historických budov – barokní kostel Narození svatého Jana Křtitele, barokní hřbitovní kostel svatého Václava, náměstí s měšťanskými domy či renesanční radnice. Přímo v obci se nachází naučná stezka.
www.mesto-utery.cz

Bochov – jižně od Bochova byl v 15. století postaven hrádek Hartenštejn, ale koncem 19. století byl prodán na kámen. V současné době je možné navštívit jeho ruinu. Významnou památkou je kostel svatého Michaela.
www.mesto-bochov.cz

Rabštejn nad Střelou – nejmenší městečko v Čechách. Ač malé, plné zajímavých objektů, jehož centrum je vyhlášeno městskou památkovou zónou.
www.rabstejnnadstrelou.wz.cz

Nečtiny – obec s celou řadou kulturních památek, mezi nejvýznamnější patří zřícenina hradu Preitenstein, zámek Nečtiny s areálem zámecké zahrady a pohřební kaple svaté Terezie rodiny Mendsdorf – Pouilly.
www.nectiny.cz

 

Mnichov – raritou jsou mumie ve sklepení kostela (bohužel veřejnosti nepřístupné) a také barokní jednopatrová radnice s dochovaným pranýřem. V Mnichově začíná naučná stezka vedoucí k Siardově prameni.
www.ou-mnichov.cz

Skoky – barokní poutní kostel Navštívení Panny Marie. K zázračnému obrazu tzv. Panny Marie Skokovské se každoročně vydávaly davy poutníků. Od roku 2009 je v provozu nová pěší poutní stezka vedoucí z kláštera Teplá do Skoků.
www.skoky.eu

 

Nový Dvůr – původně hospodářský dvůr tepelského kláštera byl v posledním desetiletí zrekonstruován a dnes slouží jako klášter trapistů.
www.novydvur.cz

Vlkošov – gotická tvrz s unikátně dochovaným fortifikačním systémem. Veřejnosti nepřístupné.

Nežichov – z kostela svatého Blažeje u Branišova zbyla do dnešního dne pouze ruina, která je součástí nově otevřené naučné stezky, vedoucí přírodně hodnotným územím v okolí Blažejského rybníka.
www.cestazmesta.cz

Vladař – stolová čedičová hora Vladař (693 m) je na první pohled výraznou krajinnou dominantou. Na vrcholu hory můžeme celkem snadno rozpoznat pozůstatky pravěkého hradiště s obvodovými kamennými valy opevnění. Halštatské hradiště o rozloze 135 ha patří k největším a nejzajímavějším v západních Čechách. Vladař leží v blízkosti Žlutic.

Třebouňský vrch – vévodí celému regionu a se svými 824 m. n. m. je nevyšším bodem Tepelské vrchoviny. V údolí pod Třebouňským vrchem se nachází Blažejský rybník, jehož okolím vede naučná stezka. Třebouňský vrch naleznete 8 km směrem z Toužimi na Plzeň.

Homolka – výrazná čedičová skála homolovitého tvaru. Ve vrcholových patrech je možné pozorovat typickou odlučnost čediče s vrostlicemi zeleného minerálu olivínu. Homolku naleznete u obce Chodov u Bečova nad Teplou.

Kozelka – chráněné území s geologickými zvláštnostmi. Stolová hora Kozelka láká svými skalnatými stěnami nejen milovníky přírody, ale především vyznavače horolezectví. Kozelka leží na cestě mezi Nečtinami a Manětínem.

Národní přírodní památka Křížky – je unikátní lokalita vřesovišť na specifickém substrátu hadcového výchozu, která se vytvořila dlouhodobým působením člověka, zejména extenzivní pastvou. Leží v blízkosti silnice Prameny – Nová Ves a je označena informační tabulí.

Horní Otročínský pramen – je jedním z opravených a zpřístupněných pramenů minerální vody v regionu. Leží na cestě z Otročína směrem na Teplou, je označena informační tabulí, stejně tak i Železitý pramen v Bochově, který je dalším z objevených a zachráněných pramenů v Kraji živých vod.
www.krajzivychvod.cz

Prachomety – pramen řeky Střely je vyznačen na konci vesnice směrem na Bezděkov.

Reitenbergerův pramen – se nachází nedaleko vesnice z Úterý do Teplé v nivě Stěnského potoka. Tento pramen osvěžující uhličité minerálky byl znán minimálně od roku 1693.

Čedičové varhany u Hlinek – přírodní památka leží v blízkosti vesnice Hlinky – Přílezy.

Přírodní památka viklan Dominik u Rybničné – je zajímavý skalní útvar severně od obce Javorná.

Pegasus Protivec – možnost Vyjížďky na koních.

Ranč pod Třebouňským kopcem – možnost vyjížďky na koních.
www.krajzivychvod.cz 

Přílezy – sportovní letiště
www.aeroklubtouzim.cz 

Restaurace

Skvělá restaurace v Penzionu Nad Hradbami
POJĎTE POSEDĚT V NAŠÍ RESTAURACI

Penzion

Skvělá restaurace v Penzionu Nad Hradbami
POJĎTE POSEDĚT V NAŠÍ RESTAURACI

Penzion Nad Hradbami Žlutice

Zdeňka Jánská

Žlutice, ul. 5. května, 364 52

tel.: 602 193 511

IČ: 01215779

Zapsána v živnostenském rejstříku,

není plátcem DPH.

e-mail: penzionzlutice@seznam.cz

Restaurace 

Ing. Milan Kadera

tel. 353 116 145

IČ:11365218

DIČ:640103057

Zapsán v živnostenském rejstříku.

Město Žlutice

Žlutice jsou město v jihovýchodní části
okresu Karlovy Vary, nedaleko proslulých Mariánských lázní.

Předpověď počasí